Privatlivspolitik

Dine Data 

Behandling af personoplysninger i virksomheden: 

Becker Zoneterapi CVR 42711837 

Kirkebakken 24 

7120 Vejle Øst 

Tlf.: 28722212 

Dataansvarlig 

Klinikkens indehaver. 

Hvilke oplysninger behandles 

Klinikken behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Klinikken benytter et godkendt booking- og krypteret journalsystem udbudt af Planway. Der indhentes personlige oplysninger til at kunne identificere personen og til at kunne lave en behandlingsplan og dokumentere den gennemførte behandling. 

Der efterspørges almindelige oplysninger som navn, adresse, telefon nummer, alder samt de helbredsmæssige forhold, klienten oplyser i forbindelse med behandlingen. CPR-nummer kun i forhold til indberetning til Sygesikringen ’danmark’ eller øvrige sundhedsforsikringer. Den registrerede har altid ret til indsigt i egne data. Journaler opbevares i 5 år, hvorefter de slettes på behørig vis, såfremt den registrerede, ikke længere er aktiv klient i klinikken. 

Samtykkeerklæring 

Der indhentes altid en skriftlig samtykkeerklæring enten via bookingsystemet eller den udfyldes ved første behandling i klinikken. Personen har ret til at trække sit samtykke tilbage, hvorefter data slettes. Dette gøres ved at rette henvendelse til klinikken på mail. 

Videregivelse af personlige oplysninger 

Personlige oplysninger videregives ikke til 3. part uden kundens udtrykkelige skriftlige samtykke, med mindre særlovning siger noget ande